Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih

Ilustracija
Ilustracija

Na temelju članka 34. Statuta Općine Dragalić (“Službeni glasnik” broj 4/09, 2/13 i 6/13) i članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Dragalić (“Službeni glasnik” broj 4/08), Općinsko vijeće Općine Dragalić na 8. sjednici održanoj 22.09.2014. godine, donijelo je Odluku o javnom pozivu za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Dragalić. Upućuje se javni poziv udrugama mladih i udrugama koje se bave mladima, učeničkim vijećima te drugim registriranim oblicima organiziranja mladih da prijave kandidate za članove Savjeta mladih Općine Dragalić. Kandidati za članove Savjeta mladih mogu biti osobe s prebivalištem na području Općine Dragalić u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života. Savjet mladih Općine Dragalić savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Dragalić s ciljem uključivanja mladih u javni život Općine Dragalić. Savjet mladih Općine Dragalić ima 5 članova, a mandat traje dvije godine. Prijedlog kandidata treba sadržavati slijedeće podatke:
– naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
– podaci o kandidatu (ime, prezime, datum i godina rođenja, prebivalište),
– obrazloženje prijedloga,
– pisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature.
Za predlaganje kandidata se mogu koristiti i obrasci za podnošenje prijedloga koji se mogu podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dragalić. Prijedlog kandidata može se predati najkasnije do 15. listopada 2014. godine Jedinstvenom
upravnom odjelu ili poslati na adresu:
Općina Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2, 35428 DRAGALIĆ s naznakom “Prijedlog kandidata za člana Savjeta mladih”.
Članove Savjeta mladih Općine Dragalić bira Općinsko vijeće s liste kandidata koju predlaže Odbor za izbor i imenovanja na temelju pravovaljanih prijedloga ovlaštenih predlagatelja.