Izbori za članove vijeća mjesnih odbora

Izbori VMO 2014.
Izbori VMO 2014.

Na temelju članka 61.a stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 34. Statuta Općine Dragalić („Službeni glasnik“ 4/09, 2/13 i 6/13), Općinsko vijeće Općine Dragalić na 8. sjednici održanoj 22.09.2014. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Dragalić. Općinsko vijeće Općine Dragalić ovom Odlukom raspisuje izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dragalić, i to za:
1. Mjesni odbor Dragalić,
2. Mjesni odbor Mašić,
3. Mjesni odbor Medari,
4. Mjesni odbor Gorice,
5. Mjesni odbor Poljane,
6. Mjesni odbor Donji Bogićevci.

Za dan izbora određuje se nedjelja, 09. 11. 2014. godine.

Odluku o raspisivanju izbora, upute i obrasce možete preuzeti OVDJE.