Održana 3. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija
Ilustracija

U utorak, 13. kolovoza 2013. godine, s početkom u 20 sati, pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Zlatka Bunjevca, uz nazočnost 10 vijećnika, održana je 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Na početku sjednice svečanu prisegu dao je Darko Francuz, vijećnik HSS-a, koji nije nazočio konstituirajućoj sjednici. U nastavku sjednice usvojen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dragalić za 2012. godinu, te Izvješće o izvršenju Programa za 2012. godinu i Izvješća udruga i društava o utrošenim sredstvima tekuće pomoći iz Proračuna Općine za 2012. godinu. Također, donešen je Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje 2013.-2015. godine i Godišnji plan davanja koncesija za 2013.godinu., usvojena Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama za mjesec lipanj-prosinac 2013., Odluka o izmjenama Statuta Općine Dragalić, te Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dragalić. Usvojene su i Odluka o izmjenama Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog otpada na otvorenom prostoru, Odluka o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Dragalić, te Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Općinsko vijeće odredilo je i predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno članku 27., stavku 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” 39/13). Sve Odluke i Zaključci na ovoj sjednici donešeni su jednoglasno.