3. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija
Ilustracija

Za utorak, 13. kolovoza 2013. godine, s početkom u 20 sati, zakazana je 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, a na dnevnom redu je 14 točaka. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 

 

 

 


1.Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dragalić za 2012. godinu
2.Izvješće o izvršenju Programa za 2012. godinu:
a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
b) održavanja komunalne infrastrukture
c) potreba u području vatrogastva i civilne zaštite, socijalne skrbi i usluga u zdravstvu i preventivi zaštite zdravlja
d) potreba u kulturi, udrugama proizašlim iz Domovinskog rata i građanskim udrugama
e) potreba u predškolskom, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju i poticajne mjere demografske obnove
f) potreba u športu
3.Izvješća Udruga, društava o utrošenim sredstvima tekuće pomoći iz Proračuna Općine Dragalić za 2012. godinu
4.Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija Općine Dragalić za razdoblje 2013.-2015. godine i Godišnji plan davanja koncesija za 2013. godinu
5.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za mjesec lipanj-prosinac 2013
6.Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Općine Dragalić
7.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dragalić
8.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
9.Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog otpada na otvorenom prostoru
10.Prijedlog Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Dragalić
11.Prijedlog Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
12.Određivanje predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
13.Razmatranje zahtjeva za oslobađanje od plaćanja troškova komunalnog opremanja nekretnine
14.Pitanja i prijedlozi