Održana 24. sjednica Općinskog vijeća

Sjednica Općinskog vijeća
Sjednica Općinskog vijeća

U srijedu, 10. travnja, s početkom u 17:00 sati održana je 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić, ujedno i posljednja sjednica ovoga saziva Općinskog vijeća. Na dnevnom redu bile su Izmjene i dopune Proračuna Općine Dragalić za 2013. godinu, te izmjene Programa koji prate Proračun. Ostale točke odnosile su se na donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za održavanja poljskih puteva, Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za održavanje i upravljanje objektima i uređajima javne rasvjete, Odluke o prihvaćanju Sporazuma o sudjelovanju u troškovima izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izboru načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika, te usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2012. godinu. Sve Odluke, kao izmjene Proračuna donešene su jednoglasno.

To je ujedno bila prilika i da se sagleda ukupan rad Općinskog vijeća u protekle 4 godine mandata: održane su 24 sjednice Općinskog vijeća na kojima je donešeno 196 Odluka, među kojima 24 programa u svrhu izvršenja proračuna, 4 plana gradnje komunalne infrastrukture, 36 izmjena i dopuna programa, te 6 izmjena planova gradnje. Važno je naglasiti da su gotovo sve Odluka donešene jednoglasno što je pokazatelj uspješnog i konstruktivnog rada cjelokupne općinske uprave i odlične suradnje predstavničke i izvršne vlasti Općine. Izražena je želja da i novi saziv Općinskog vijeća jednakim uspjehom nastavi započete projekte na poboljšanju kvalitete života stanovnika ove općine.