Održana 23. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija
Ilustracija

U ponedjeljak, 25. ožujka 2013. godine, održana je 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Na sjednici su, između ostalog, donešene slijedeće odluke: Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Dragalić kojima se Statut usklađuje s novim odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu kojima se vlasnici stambenih i drugih objekata (poslovni, gospodarski, pomoćni, otvoreni), koji podnesu zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata najkasnije do 30. lipnja 2013. godine, oslobađaju obveze plaćanja komunalnog doprinosa za te objekte u iznosu od 100%; Odluka o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola kojom su utvrđeni kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog međumjesnog prijevoza, prijevoza učenika smještenih u učeničke i druge domove, te prijevoza učenika s tjelesnim oštećenjem u razdoblju siječanj-lipanj 2013. Također su donešene Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama za mjesec siječanj-svibanj 2013., Odluka o donošenju Plana civilne zaštite Općine Dragalić, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u 2012. i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2013. godinu. Razmatrano je i pismo namjere za kupnju općinskog zemljišta.