Obavijest za dodjelu sredstava iz IPARD programa

Ilustracija

Obavijest zainteresiranim potencijalnim podnositeljima prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je osmi javni natječaj za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ i Mjeru 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda“.

Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 55/12, a dostupan je i na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr), gdje se nalaze i Vodiči za korisnike za ove mjere.

Pravilnici o provedbi navedenih mjera objavljeni su u „Narodnim novinama“ broj 54/12, a dosupni su i na mrežnoj sranici Agencije za plaćanje (www.apprrr.hr).

 Obrasci za prijavu na natječaj te informativni upitnici koji se popunjavaju i šalju zajedno s prijavom i pratećom dokumentacijom su dostupni na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 16. svibnja 2012. godine i traje zaključno do 02. srpnja 2012. godine, sukladno tekstu Natječaja.