Natječaji za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić

Ilustracija

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09) i Odluke Općinskog načelnika Općine Dragalić o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić, Klasa: 320-02/12-01/03, Urbroj: 2178/27-12-1 od 08.02.2012. godine, Jedinstveni upravni odjel objavljuje

J A V N I  N A T J E Č A J
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić

I Predmet natječaja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Dragalić u k.o. Dragalić, k.o. Poljane i k.o. Gorice

također:
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09) i Odluke Općinskog načelnika Općine Dragalić o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić, Klasa: 320-02/12-01/02, Urbroj: 2178/27-12-1 od 08.02.2012. godine, Jedinstveni upravni odjel objavljuje

J A V N I  N A T J E Č A J
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić

I Predmet natječaja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Dragalić u k.o. Dragalić.

Tekst oba natječaja možete downloadati (skinuti i pogledati) ako kliknete ovdje na link za prvi natječaj i ovdje na link za drugi natječaj, hvala.