Započela izgradnja kanalizacijske mreže i UPOV-a u naseljima Mašić i Medari

Water pipes for drinking water supply lie on the construction site. View from a large concrete pipe. Preparation for earthworks for laying an underground pipeline. Modern water supply systems

Na području Općine Dragalić, u naseljima Mašić i Medari započeli su radovi na izgradnji kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Investitor navedenog projekta je Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. Projektom je ugovorena izgradnja 11,7  km sustava javne odvodnje te biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kao i 380 priprema za priključenje na sustav javne odvodnje koje će za korisnike biti besplatno izgrađeni. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.790.386,81 EUR. Projekt se sa 80% sufinancira bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, 10% vrijednosti projekta sufinanciraju Hrvatske vode, a 10 % Općina Dragalić.

Radove izvodi Zajednica ponuditelja Vodoprivreda Nova Gradiška d.d. i Brodska posavina d.d. koji su u provedenom postupku javne nabave odabrani kako ekonomski najpovoljniji.

Krajnji rok za završetak projekta je 31.12.2025. godine  i od tada svi stanovnici naselje Mašić i Medari, sukladno Zakonu o vodnim uslugama (Narodne novine 66/19) imaju obvezu priključiti svoje nekretnine na sustav javne odvodnje. 

Budući je projektom predviđena izgradnja besplatnih priprema za priključenje na sustav javne odvodnje pozivaju se svi vlasnici nekretnina u naseljima Mašić i Medari da Vodovodu zapadne Slavonije d.o.o. podnesu zahtjeve za izgradnju besplatne pripreme za priključenje.

Po završetku projekta besplatna izgradnja priprema za priključenje na sustav javne odvodnje više neće biti moguća, a za vlasnike nekretnina na navedenom području nastupit će zakonska obveza priključenja te će, ukoliko propuste projektom danu mogućnost, izgradnju kućnih priključaka morati financirati sami.

Zahtjev za izgradnju pripreme za kućni priključak i priključenje na sustav javne odvodnje se može preuzeti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dragalić, u prostorijama Vodovoda Zapadne Slavonije te na POVEZNICI

Zahtjev je potrebno potpisan dostaviti u Vodovod Zapadne Slavonije, na adresu Ivana Gundulića 15D, Nova Gradiška, putem pošte ili osobnim dolaskom u prostorije Vodovoda. 

Izvor: vzs.hr