Obavijest o provedbi analize tla

OBAVIJEST

o provedbi projekta analize tla

Pozivamo zainteresirane poljoprivrednike (fizičke i pravne osobe)
koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava s područja
Općine Dragalić da prijave sudjelovanje u Projektu „Kontrole
plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” u 2023. godini u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dragalić popunjavanjem
obrasca.
Popunjeni Obrazac prijave za analizu tla potrebno je dostaviti u
Općinu Dragalić, a isti se može preuzeti u Općini Dragalić ili sa
web stranice: dragalic.hr
Broj uzoraka tla na nivou Županije je ograničen te Vas
zamoljavamo za žurnost.
Sredstva potrebna za provođenje Projekta osigurati će se u
slijedećim udjelima:

 • Brodsko-posavska županija – 50% ili 27,50 eura po uzorku
 • Općina Dragalić – 30% ili 16,50 eura po uzorku
 • krajnji korisnik usluge – 20% ili 11,00 eura po uzorku.
  (1 uzorak se uzima do 5 ha).
  Analiza tla uključuje uzimanje uzorka na terenu, dostavu u
  laboratorij, laboratorijsku analiza uzorka i dostavu gnojidbene
  preporuke.
  Općina Dragalić sklopila je Sporazum o provedbi Projekta
  „Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima“ na
  području Brodsko-posavske županije u 2023. godini s
  Brodsko-posavskom županijom, a koji će provesti Regionalni
  centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske
  županije.