OBAVIJEST o prijavi štete izazvane olujnim nevremenom

Župan Brodsko-posavske županije proglasio je prirodnu nepogodu izazvanu
olujnim nevremenom na građevinskim i infrastrukturnim objektima te
poljoprivrednim kulturama, naročito višegodišnjim nasadima- voćnjacima i
vinogradima na području općina i gradova Brodsko-posavske županije (Odluka
od 21. srpnja 2023., KLASA: 320-12/23-01/11, URBROJ: 2178-04-02/03-23-1)
Prijave se zaprimaju na obrascu PN.

Uz obrazac PN podnosi se i Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih
podataka u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne
nepogode svakim radnim danom u vremenu od 07:00-15:00 sati u
prostorijama Općine ili po dogovoru u slučaju nemogućnosti dolaska u
navedenom terminu.

Obrazac i Izjava mogu se preuzeti na web stranici Općine ili u prostorijama
Općine Dragalić. Uz Obrazac PN i Izjavu prilažu se sljedeći dokumenti:
za štete u poljoprivredi:

 • Zahtjev za potporu za 2023. godinu APPRRR-u- preslika lista A i B
 • IBAN žiro ili tekućeg računa (preslik kartice)

  Šteta se ne može prijaviti na nezakonito izgrađenim zgradama, za koje nije
  doneseno rješenje o izvedenom stanju prema posebnim propisima, osim kada
  je prije nastanka prirodne nepogode, pokrenut postupak donošenja rješenja o
  izvedenom stanju.
  Informacije u svezi prijave štete mogu se dobiti u Općini Dragalić, radnim
  danom na tel. 035 376 236.