Obavijest zainteresiranima za rješavanje stambenog pitanja putem POS-a

OBAVIJEST
zainteresiranima za rješavanje stambenog pitanja putem programa društveno poticane stanogradnje
(POS-a)
Svi zainteresirani obvezni su popuniti anketni upitnik i dostaviti na e-mail: info.dragalic@gmail.com,
ili poštom na adresu Općina Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2, 35428 Dragalić ili neposredno u
Jedinstveni upravni odjel Općine Dragalić svaki radni dan u vremenu od 13,00-15,00 sati.

ANKETNI UPITNIK