Svečano uručivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava općinama RH za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. – Općini Dragalić 112.500,00kn

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je i za 2022. godinu Javni poziv
općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine i ostalima za financijsku potporu za
održavanje i razvoj predškolske djelatnosti ukupne vrijednosti 20 milijuna kuna.
Ove godine, u odnosu na lani, dodatno je povećan iznos financijske potpore za općine,
od čega je 18.5 mln. kuna rezervirano za općine razvrstane od I. do IV. skupine po
indeksu razvijenosti, a 1.5 mln. kn za općine razvrstane od V. do VIII. skupine.
Interes prijavitelja bio je izniman te je u rekordnom roku od dva tjedna zatvoren Javni
poziv za sve skupine prijavitelja.


Povodom toga, održana je svečana dodjela Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za
104 općine Republike Hrvatske kojima je obuhvaćeno 3768 djece.
Ova mjera podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz Državnog proračuna za što
veće institucijsko zbrinjavanje djece predškolske dobi u općinama s potpomognutih
područja, a posebno manje naseljenih i ruralnih područja Republike Hrvatske u kojima
nedostaje ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi.
Središnji državni ured za demografiju i mlade prikupio je i objedinio podatke o
demografskim mjerama koje provode jedinice lokalne i regionalne samouprave u 2022.
godini iz čega je vidljivo da čak 21 općina izdvaja više od 30% lokalnog proračuna, a 35
općina ulaže između 20% i 30% proračuna za potrebe predškolske djelatnosti što su
iznimno veliki izdaci.


„Cilj ove mjere je osiguravanje rada dječjih vrtića koje bi zadovoljilo potrebe obitelji s
djecom rane i predškolske dobi i olakšalo usklađivanje privatnog i poslovnog života
roditelja. Na taj način potičemo mlade obitelji na ostanak u svojoj životnoj sredini,
prvenstveno u ruralnim i slabije razvijenim područjima u kojima je nedostupnost
predškolskog odgoja veliki problem“ istaknula je državna tajnica Središnjeg državnog
ureda za demografiju i mlade Željka Josić.
Dosadašnja suradnja jedinica lokalne samouprave i Središnjeg državnog ureda za


demografiju i mlade pokazala je kako je zajedničko djelovanje usmjereno na
demografska pitanja ključ uspjeha u podizanju kvalitete života stanovništva u lokalnim
jedinicama.
„Potpora Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade omogućit će nam razvoj
predškolskog odgoja u našim sredinama na čemu se iskreno zahvaljujem u ime svih
općina. Nadam se da će ta sredstva u budućnosti još rasti kako bi se dostigli europski
standardi obuhvaćenosti djece uslugama ranog i predškolskog odgoja“ poručio je
zamjenik predsjednika Hrvatske zajednice općina Ivica Kovačević.


U ime Općine Dragalić Ugovor je potpisao i primio načelnik Zvonimir Karlik, koji je izrazio
zadovoljstvo što će se uz financijska sredstva koja izdvaja općina iz proračuna ovom
potporom razina skrbi o predškolskoj djeci podići na još višu razinu. Naglasio je kako se
demografske mjere i aktivnosti koje Općina Dragalić provodi u 2022. odnose na naknade
za novorođenčad, sufinanciranje troškova u području zdravstva , sufinanciranje školskih
udžbenika/radnih bilježnica i radnih materijala, sufinanciranje školske prehrane,
dodjeljivanje stipendija, sufinanciranje prijevoza učenika kao i mjere za stambeno
zbrinjavanje. Karlik je izrazio nadu da će Središnji državni ured za demografiju i mlade i u
sljedećim godinama osigurati sredstva u ovu svrhu.

Zagreb, 31.03.2022.