Obavijest o preuzimanju vrećica za staklo i tekstil

OBAVIJEST O PREUZIMANJU VREĆICA ZA STAKLO I TEKSTIL

Vrećice za staklo i tekstil mogu se preuzeti u prostorijama općinske uprave svaki radni dan u vremenu od 14,00 – 15,00 sati.