Kontrola plodnosti tla

Općina Dragalić sklopila je Sporazum o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” na području Brodsko-posavske županije u 2021. godini s Brodsko-posavskom županijom, a koji će provesti Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije.

Sredstva potrebna za provođenje Projekta osigurati će se u slijedećim udjelima:

-Brodsko-posavska županija – 50% ili 195,00 kn po uzorku

-Općina Dragalić – 30% ili 117,00 kn po uzorku

-krajnji korisnik usluge – 20% ili 78,00 kn po uzorku.

Analiza tla uključuje uzimanje uzoraka ne terenu, dostavu u laboratorij, laboratorijska analiza uzoraka, interpretacija rezultata i preporuke za gnojidbu ili poboljšanje stanja tla.

Pozivamo zainteresirane poljoprivrednike s područja Općine Dragalić  (fizičke i pravne osobe) koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Dragalić i prijave sudjelovanje u Projektu „Kontrole plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” na područja Brodsko-posavske županije u 2021. godini popunjavanjem obrasca koji se nalazi ispod teksta

Popunjeni Obrazac prijave potrebno je dostaviti najkasnije do 30. rujna 2021. godine, a isti se može dobiti u Općini Dragalić ili preuzeti na službenoj stranici Općine: www.dragalic.hr