Obavijest o održanoj 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća

Dana 16. lipnja 2021. godine održana je 1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Sjednica je započela pod predsjedanjem Dubravke Knežević, dipl.iur. iz Brodsko-posavske županije koja je Odlukom Ministarstva pravosuđa i uprave ovlaštena da sazove i vodi sjednicu do utvrđivanja člana Općinskog vijeća koji će predsjedati sjednicom do izbora predsjednika. Sjednici su bili nazočni svih devet izabranih članova/članica Općinskog vijeća, kao i općinski načelnik Zvonimir Karlik, te zamjenica općinskog načelnika iz reda srpske nacionalne manjine Ranka Milojković. Sjednicu su pratili i predstavnici medija.


Sjednica je započela minutom šutnje za poginule i umrle hrvatske branitelje.


Na prijedlog pet vijećnika u Mandatnu komisiju izabrani su Zoran Majnarić- predsjednik, Vesna Peterlik- članica i Branko Turk- član.
Predsjednik Zoran Majnarić podnio je Izvješće o o provedenim izborima za članice/članove Općinskog vijeća Općine Dragalić održanim 16.05.2021. godine. Na izborima su se kandidirale tri liste od kojih su dvije liste političkih stranaka i jedna lista grupe birača, a to su: Hrvatska demokratska zajednica- HDZ, nositeljica kandidacijske liste Vesna Peterlik, kandidacijska lista grupe birača, nositelj Mario Brađašević i Socijaldemokratska partija Hrvatske- SDP, nositelj liste Branko Turk. Liste su dobile sljedeći broj mjesta: HDZ- 4 mjesta, Lista grupe birača-3 mjesta i SDP- 2 mjesta.

Izabrani vijećnici sa liste HDZ-a su: Vesna Peterlik, Zlatko Devedžić, Darko Marjanović i Zoran Majnarić, s liste grupe birača izabrani su: Mario Brađašević, Brankica Franješević i Vjekoslav Barta, a sa liste SDP-a izabrani su: Branko Turk i Rade Bosanac. Općinsko vijeće primilo je na znanje Izvješće Mandatne komisije, te verificiralo mandate izabranim vijećnicima. Sjednicom je nastavila predsjedavati Vesna Peterlik kao prva izabrana članica s liste koja je dobila najviše glasova.

Nakon verifikacije mandata uslijedio je čin davanja svečane prisege. Nakon što je Vesna Peterlik pročitala tekst prisege svaki vijećnik je prozvan te je prisegnuo i potpisao tekst prisege. Na prijedlog pet vijećnika u Komisiju za izbor i imenovanja izabrani su: Darko Marjanović za predsjednika, Zlatko Devedžić i Zoran Majnarić za članove. Komisija za izbor i imenovanja predložila je za predsjednicu Vesnu Peterlik, a za potpredsjednika Darka Marjanovića, drugih prijedloga nije bilo. Većinom glasova Vesna Peterlik je izabrana za predsjednicu Općinskog vijeća. Većinom glasova za potpredsjednika Općinskog vijeća izabran je Darko Marjanović.
Predsjednica Općinskog vijeća Vesna Peterlik čestitala je vijećnicima na izboru, zahvalila se na ukazanom povjerenju, te istakla da očekuje dobru suradnju s ciljem razvoja i napretka općine.