Poziv na dostavu ponuda

Na temelju članka 4., stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 406-01/17-01/02,
URBROJ: 2178/27-17-2 od 03.08.2017.god., Općina Dragalić objavljuje Poziv na dostavu
ponuda za Završetak izgradnje vodoopskrbne mreže u naselju Poljane. Detaljan opis radova
s količinama svake stavke iskazan je u troškovniku koji je sastavni dio Poziva na dostavu
ponuda. Cijeli tekst Poziva za nadmetanje, te Troškovnik možete preuzeti na slijedećim
poveznicama:

Javni poziv za završetak izgradnje vodoopskrbne mreže u naselju Poljane

Troškovnik vodovodne mreže naselja Poljane