Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendija

U nastavku je prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendija Općine Dragalić za akademsku godinu 2020./2021.