JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić

Poljoprivredno zemljište iz točke I. ovog natječaja, kao proizvodno – tehnološka cjelina, daje se u zakup za jesensku sjetvu 2020., odnosno proljetnu sjetvu 2021. godine, a zakup prestaje po skidanju zasijanih usjeva za to vegetacijsko razdoblje, a najkasnije do 15.11.2021. godine.

Postupak javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda provest će Povjerenstvo nadležno za razmatranje ponuda.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe.

Link za preuzimanje natječaja nalazi se ispod:

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta