Obavijest

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna (3. Izmjene i dopune) Prostornog plana uređenja općine Dragalić.

Općinsko vijeće Općine Dragalić na svojoj 17. sjednici, održanoj 30. lipnja 2020. godine, donijelo je

Odluku o izradi Izmjena i dopuna (3. Izmjene i dopune) Prostornog plana uređenja općine Dragalić

(„Službeni glasnik“ br. 5/2020).