JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Općina Dragalić raspisuje javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine.
Poljoprivredno zemljište iz točke I. ovog natječaja, daje se u zakup na rok do 5 godina.

Postupak javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda provest će Povjerenstvo nadležno za razmatranje ponuda.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe.

  • ZA DETALJE KLIKNITE NA SLIJEDEĆI DOKUMENT:
  • KLKNITE NA – JAVNI NATJEČAJ:

Javni natječaj – Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić