OBAVIJEST

Općinski načelnik Općine Dragalić Zvonimir Karlik donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dragalić.

KLIKNITE NA ODLUKU (PDF DOKUMENT na 4 stranice):