KONTROLA PLODNOSTI TLA

Općina Dragalić sklopila je Sporazum o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” na području Brodsko-posavske županije u 2019. godini s Brodsko-posavskom županijom, a koji će provesti Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije.

Sredstva potrebna za provođenje Projekta osigurati će se u slijedećim udjelima:

– Brodsko-posavska županija – 50% ili 195,00 kn po uzorku
– Općina Dragalić – 30% ili 117,00 kn po uzorku
– krajnji korisnik usluge – 20% ili 78,00 kn po uzorku.

Analiza tla uključuje uzimanje uzoraka ne terenu, dostavu u laboratorij, laboratorijska analiza uzoraka, interpretacija rezultata i preporuke za gnojidbu ili poboljšanje stanja tla.

Pozivamo zainteresirane poljoprivrednike s područja Općine Dragalić (fizičke i pravne osobe) koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Dragalić i prijave sudjelovanje u Projektu „Kontrole plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” na područja Brodsko-posavske županije u 2019. godini popunjavanjem obrasca.

Popunjeni Obrazac prijave potrebno je dostaviti najkasnije do 30. rujna 2019. godine, a isti se može dobiti u Općini Dragalić ili preuzeti sa slijedećeg linka: