Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata udruga

Javni natječaj

Na temelju članka 11., stavka 1. Pravilnika o financiranju udruga iz Proračuna Općine Dragalić (Službeni glasnik 1/16) i članka 49. Statuta Općine Dragalić (Službeni glasnik 3/18) Općinski načelnik Općine Dragalić donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga iz Proračuna Općine Dragalić u 2019. godini.

Općina Dragalić će s udrugama međusobne odnose urediti posebnim Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava.

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA