Održana 9. sjednica Općinskog vijeća

9. sjednica OV

Jučer je održana 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Na samom početku usvojen je zapisnik sa 8. sjednice, ali i dnevni red tekuće sjednice. Načelnik Zvonimir Karlik obrazložio je pod prvom točkom dnevnog reda polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dragalić za 2018. g. Sukladno donešenom proračunu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja, ukupni prihodi i primici iznosili su 2.083.415,00 što iznosi 41% ukupnog godišnjeg plana, rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 943.006,00 što je 13 % od ukupnog godišnjeg plana, u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja ostvaren je višak prihoda u iznosu od 1.140.409.00 kn. Sukladno usvojenom izvršenju proračuna za 2017.g. evidentiran je višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 2.152.663,23 kn tako da ukupno stanje računa sa 30.06.2018.g iznosi 3.293.072,23 kn.

Sa 9 glasova za, jednoglasno je usvojen polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. g. Proračunom Općine Dragalić za 2018.g. planirana su sredstva za sufinanciranje prijevoza redovitih učenika srednjih škola. U točki II. Prijedloga Odluke navodi se sufinanciranje javnog linijskog prijevoza u iznosu od 25% cijene mjesečne za vlak i autobus-učenicima koji putuju u Požegu. U točki III. Navodi se sufinanciranje prijevoza učenicima koji su smješteni u učeničke i druge domove, te privatnom smještaju izvan mjesta prebivališta i tjedno koriste autobus ili vlak za dolazak u mjesto prebivališta u iznosu od 150 kn mjesečno. U IV. I V. točki navedeni su kriteriji za ostvarivanje prava sufinanciranja prijevoza a u točki VI. navodi se tko ne ostvaruje pravo sufinanciranja troškova prijevoza, a to su učenici kojima se troškovi prijevoza u cjelini financiraju iz drugih izvora. Na relaciji Nova Gradiška ima 20 učenika, Požega-1 učenik, Slavonski Brod-8 učenika, a 7 učenika je smješteno u dom/privatno. I ova odluka je jednoglasno usvojena. Prešlo se na 3. točku dnevnog reda, odnosno prijedlog odluke o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima 5.-8. razreda osnovne škole u šk.god. 2018./2019. U prijedlogu odluke navedeno je da su proračunom Općine Dragalić planirana sredstva za sufinanciranje nabave udžbenika učenicima osnovne škole od 5. do 8.razreda. Sufinancirala bi se nabavka udžbenika svim učenicima od 5. do 8. razreda koji pohađaju OŠ Dragalić (uključujući i učenike iz naselja Trnava) kao i za učenike iz naselja Mašić koji pohađaju OŠ u Novoj Gradiški, a koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu. Radi se o ukupno 47 učenika. Vijećnici su i ovaj prijedlog prihvatili bez i jednog glasa protiv, te su prešli na raspravu o javnom pozivu za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Dragalić. Naime, Odluku o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih donosi Općinsko vijeće pa se upravo zato na ovoj sjednici našla i ova točka dnevnog reda. Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća obrazovnih ustanova, studentski zborovi, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Općine Dragalić. Prijedlog je prihvaćen a u nastavku sjednice načelnik Karlik je obrazložio i prijedlog odluke o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Dragalić. Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite jedinice lokalne i područne samouprave dužne su organizirat poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnosi na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. Sukladno Smjernicama za izradu PROCJENE RIZIKA BPŽ i jedinica lokalne samouprave rizika od velikih nesreća za područje Općine Dragalić, općinski načelnik donio je odluku o izradi procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Dragalić. Imenovana je radna skupina za izradu procjene koja se sastaje prema potrebi, a čine ju:
1. Voditelj Igor Šupica, DVD Dragalić
2. Član Željko Petričević, DVD Dragalić
3. Član Mario Brađaševć, općinsko vijeće Općina Dragalić
4. Član Vjekoslav Barta, Općinsko vijeće Općine Dragalić
5. Član Sonja Glibo, IN konzalting d.o.o Slavonski Brod
Procjena se može pregledati svaki radni dan u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dragalić.
Nakon zaključene rasprave vijećnici su usvojili i ovu točku dnevnog reda, a manju raspravu izvazvala je sljedeća točka dnevnog reda, odnosno razmatranje zamolbe za financijsku pomoć. Zamolba je stigla iz Opće bolnice Nova Gradiška za kupnju defibrilatora, pacemakera i pulsoximetra, u visini novčanog iznosa sveukupno 51 312,50 kn s PDV-om, a za potrebe odjela za dijalizu koji bi s radom trebao krenuti 5. studenog. Načelnik je objasnio kako se radi o podizanju usluge bolnice kojoj gravitiraju svi mještani jedinica lokalne samouprave s područja bivše Općine Nova Gradiška. Napomenuo je kako se ovdje svakako radi o jednoj humanoj gesti jer nikad ne znamo tko od nas će sutra biti u potrebi koristiti usluge te iste bolnice. Održan je i sastanak načelnika jedinica lokalnih samouprava s područja bivše općine Nova Gradiška gdje su dogovoreni i neki budući oblici suradnje. Iako su svi bili složni da se zamolba odobri, kod vijećnika se povela polemika treba li uplatiti cijeli zatraženi iznos ili samo dio, a nekima nije bilo jasno je li uopće na Općinama da pomažu bolnicu ili bi sredstva trebala biti osigurana iz nekih drugih izvora. Uz kratku raspravu, jednoglasno je usvojena odluka da se se u cjelokupnom zatraženom iznosu pomogne opremanju Odjela dijalize u Općoj bolnici Nova Gradiška. Opširnije snimke sa sjednice možete poslušati u informativnim emisijama Radija Bljesak.