Održana 5. sjednica Općinskog vijeća

5. sjednica OV

I Općinsko vijeće općine Dragalić donijelo Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom propisalo je da do 1. veljače jedinice lokalne samouprave moraju donijeti Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Slijedom toga ovu Odluku donijeli su i vijećnici općine Dragalić na 5. sjednici Općinskog vijeća održanoj 31. siječnja ove godine. Ta Odluka, kao i Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanja odbačenog otpada na području općine, kojom je dopunjen dnevni red, bile su u fokusu tema sjednice. Pojašnjavajući potrebu donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Dragalić načelnik Zvonimir Karlik je istaknuo kako je potrebno da mještani već sada krenu s razvrstavanjem komunalnog otpada na kućnom pragu, jer, kako je istaknuo, bolje odmah, nego da nas zakonske odredbe na to primoraju. Pozvao je vijećnike da u kontaktu s mještanima pojasne ovu Odluku i važnost njezine primjene. – Mi smo jedna mala zajednica i siguran sam da ćemo to uspješno provesti- istaknuo je, među ostalim, načelnik Karlik. Po otvaranju rasprave o ovoj temi pitanje je uputila Brankica Franješević, a bilo je vezano za Izjave koncesionaru za prikupljanje komunalnog otpada i ugovorne kazne.
Što se tiče Izjava, svaki mještanin će je osobno dati koncesionaru i odgovarati za istinitost podataka, a ugovorna kazna je zapravo mehanizam kojim će koncesionar prisiliti nemarne da ipak otpad razvrstavaju. Naime, ako netko izjavi da ne živi na tom području, nakon šest mjeseci provejra će biti obavljena provjerom potrošnje električne energije i ako je utrošeno 100kw bit će to znak da podaci nisu istiniti i da je ta osoba ipak na tom području živjela. – No nadam se da do toga neće dolaziti, bar ne često, ali i o visini kazne će se još razgovarati- naglasio je načelnik.
-Najvažnije je da mi kao građani shvatimo da je ovo civilizacijsko postignuće i da to jednostavno prihvatimo, kao i da se sami pobrinemo da nam drugi ili mi sami ne odlažemo otpad pokraj “zelenih otoka”- naglasio je načelnik Karlik.
Prijedlogom odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanja odbačenog otpada dopunjen je Dnevni red, a među ostalim podrazumijeva:
Mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš provode se sustavom za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu putem obrasca objavljenog na mrežnoj stranici www.dragalic.hr kao i uspostavljanjem sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada. Općina Dragalić će učestalo provoditi nadzor na svom području radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada.
Općina Dragalić će provoditi i druge posebne mjere: postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada, postavljanje prepreka za sprječavanje prolaska, putem javnih medija objavljivati način i telefonski, broj na koji je moguće prijaviti nepropisno odbacivanje otpada, izrada i distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem isporučitelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, objavom informacija na internetskim stranicama Općine o načinu zbrinjavanja otpada koji nije mješoviti komunalni otpad i biorazgradivi otpad.
Sredstva za provedbu mjera ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Dragalić. Odluka će se objaviti u „Službenom glasnik“ i na mrežnim stranicama Općine Dragalić te dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“.

PRIJEVOZ UČENIKA AUTOBUSOM U NOVU GRADIŠKU
Jedna od važnih tema bio je i prijevoz učenika autobusom iz Dragalića (13), Gorica (6), Medara (“) i Mašića (1) u Novu Gradišku, o čemu je pitanje uputio Zlatko Devedžić. Kako je istaknuo načelnik, koncesionar je na kraju siječnja izvjestio kako zbog nerentabilnosti više neće dolaziti po učenike na Gorice, pa je slijedom toga načelnik zatražio pomoć i odgovore od županije, a sastao se, kako je rekao i s roditeljima učenika kako bi se ovaj problem riješio. Bio je spreman, istaknuo je, sam ih osobnim automobilom odvesti u školu i vratiti ih iz Nove Gradiške na Gorice. Ipak, problem je za sada riješen i koncesionar je rekao kako će tijekom veljače još voziti učenike kao i do sada. Do 1. ožujka valja nam pronaći trajnije rješenje istaknuo je načelnik i to ćemo učiniti u suradnji sa županijom, a izdovojit ćemo sredstva i iz općinskog proračuna kako bi se prijevoz učenika nesmetano odvijao do kraja ove školske godine. Devedžić je također upitao i o mogućnosti asfaltiranja ceste od Gorice do Visoke Grede. Načelnik Karlik rekao je kako se radi o županijskoj cesti te da to ovisi o njihovom planu prioriteta, ali da će u ime općine uputiti dopis ŽUC-u. Također je rekao kako je od prvog dopisa ŽUC-u, a bilo je to 2009. za asfaltiranje ceste u Dragaliću, što je još dva puta ponovljeno, do realizacije proteklo 8. godina. U prošloj godini asfaltirana je cesta do pružnog prijelaza, a ovih dana završava se preostali dio od pružnog prijelaza do glavne ceste.
Na sjednici je izvešće o stanju sustava civilne zaštite na području općine u 2017., kao i Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civine zaštite za 2018. prezentirao Igor Šupica zamjenik načelnika, podneseno je izvješće o Programu gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. kao i Izvješće o izvršenju Progarma utroška sredstava ostvarenih od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta na području općine Dragalić u 2017. godini.
Sjednicu je uspješno i profesionalno, kao i uvijek vodio predsjednik Mario Brađašević, a nazočno je bilo 8 vijećnika, kao i zamjenica načelnika iz redova srpske nacionalne manjine Ranka Milojković. Sve su Odluke i izvješća jednoglasno usvojeni.

TEKST I FOTO: Radio Bljesak