Obavijest – elementarna nepogoda suša

Elementarna nepogoda-suša

Župan Brodsko-posavske županije proglasio je 04. rujna 2017. g. stanje elementarne nepogode izazvane SUŠOM na poljoprivrednim kulturama.

Stoga se obavještavaju poljoprivrednici koji imaju štete na poljoprivrednim  kulturama (kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa, travne i dr. smjese, livade, voćnjaci, vinogradi)  da iste mogu prijaviti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dragalić radnim danom u vremenu od 8,00-14,00 sati, u roku od 8 dana od dana proglašenja elementarne nepogode.

Za popunjavanje prijave potrebno je donijeti:

obrazac zahtjeva za potporu (poticaj), a osobe koje nisu podnosile zahtjev za poticaj trebaju navesti: katastarsku općinu, broj katastarske čestice, površinu i kulturu na kojoj je nastala šteta, odnosno broj stabala po vrstama voća.

Vlasnik odnosno ovlašteni korisnik poljoprivrednog zemljišta treba osobno doći prijaviti štetu i vlastoručno potpisati obrazac prijave.

Za sve dodatne informacije nazvati na tel. 376-236.

ODLUKA O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE NEPOGODE