Konačni rezultati izbora 2017.

Lokalni izbori 2017.

Na temelju članka 101. i 102. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić objavljuje konačne službene rezultate izbora za članove općinskog vijeća, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika nacionalne manjine.

KONAČNI REZULTATI – OPĆINSKO VIJEĆE

KONAČNI REZULTATI – OPĆINSKI NAČELNIK

KONAČNI REZULTATI – ZAMJENIK NAČELNIKA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE