Sazvana 16. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija
Ilustracija

Za petak 17. lipnja 2016. godine s početkom u 20,00 sati sazvana je 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dragalić za 2015. godinu
2. Izvješće o izvršenju Programa za 2015. godinu:
a) razvoja civilnog društva
b) Potreba u predškolskom, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju
c) potreba u području socijalne skrbi
d) dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi
e) organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja
f) potreba u sportu
g) utroška sredstava šumskog doprinosa
h) utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
3. Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2015. godini
4. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-lipanj 2016. godine
5. Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Dragalić
6. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Dragalić
7. Određivanje predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH
8. Pitanja i prijedlozi