Izbori za članove VMO Medari

...
Ilustracija

Na temelju članka 17. Odluke o načinu provođenja izbora članova vijeća mjesnih odbora na području općine Dragalić (“Službeni glasnik” broj 1/14 i 3/14) Izborno povjerenstvo Općine Dragalić utvrdilo je i prihvatilo kandidacijske liste za Izbor za članove Vijeća mjesnog odbora Medari koje možete pogledati OVDJE. 

Na temelju članka 31. Odluke o načinu provođenja izbora članova vijeća mjesnih odbora na području općine Dragalić („Službeni glasnik“ broj 1/14 i 3/14) Izborno povjerenstvo Općine Dragalić donijelo je Rješenje o određivanju biračkih mjesta koje možete pogledati OVDJE.