Raspisani izbori za članove VMO Medari

...
Ilustracija

Općinsko vijeće Općine Dragalić na svojoj 15. sjednici, održanoj 21.03.2016. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Medari. Za dan izbora određuje se nedjelja, 22.05.2016. godine.

Odluku o raspisivanju izbora, Upute i Obrasce možete preuzeti na sljedeći poveznicama: