Sazvana 15. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija
Ilustracija

Za ponedjeljak 21. ožujka 2016. godine sazvana je 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Početak sjednice predviđen je za 18:00 sati u općinskoj vijećnici. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnog odbora Medari
 2. Prijedlog Odluke o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Dragalić
 5. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Dragalić u 2015.g.
 6. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine
  Dragalić za vremensko razdoblje od 2016.-2019. godine
 7. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Dragalić za
  2016. godinu
 8. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dragalić za 2015. godinu
 9. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.
 10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Dragalić za
  2015. g.
 11. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa
  i naknada poljoprivrednog zemljišta na području Općine Dragalić u 2015. godini
 12. Pitanja i prijedlozi