Obavijest o obvezi prijave podataka za obračun komunalne naknade

...

Općina Dragalić poziva sve građane koji nisu evidentirani u Registru obveznika plaćanja komunalne naknade da dostave svoje podatke u Jedinstveni upravni odjel Općine Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2, Dragalić, najkasnije do 31. ožujka 2016. godine.

Obveza prijave odnosi se i na sve druge obveznike ukoliko je u proteklom periodu došlo do promjena važnih za točno određivanje iznosa komunalne naknade npr.:
– povećana kvadratura prostora, dogradnjom, nadogradnjom, uređenjem potkrovlja, kata i sl.)
– promjena vlasnika / korisnika prostora (kupnjom, nasljeđivanjem, darovanjem i sl.)

Nakon isteka roka, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Jedinstveni upravni odjel biti će obvezan poduzeti sve zakonom propisane mjere protiv građana koji se nisu prijavili u Registar ili nisu podnijeli zahtjev za ispravkom svojih podataka.

Obrazac Zahtjeva za utvrđivanje/promjenu obveze komunalne naknade može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Dragalić svaki radni dan u vremenu od 7,00-15,00 sati ili klikom na poveznicu u dnu teksta.

Uz zahtjev se prilaže dokumentacija (za promjenu obveznika- zemljišno knjižni izvadak može i e-izvadak ili rješenje o nasljeđivanju, Ugovor o zakupu- za korisnike nekretnine).

Za sve dodatne informacije nazvati Jedinstveni upravni odjel Općine Dragalić
na tel. 035 376 236.

Obrazac Zahtjeva za utvrđivanje/promjenu obveze komunalne naknade