Podnošenje zahtjeva za novčanu potporu za novorođeno dijete

ilustracija
Ilustracija

Pozivaju se roditelji koji nisu podnijeli zahtjev za novčanu potporu za novorođeno dijete da to mogu učiniti do 18. prosinca 2015. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dragalić.
Zahtjev se može preuzeti u navedenom odjelu te se uz isti prilažu: rodni list djeteta, domovnica djeteta, preslik osobne iskaznice roditelja djeteta. 
Pravo na novčanu potporu za novorođenu djecu ostvaruju roditelji- rodilja djeteta koja ima prebivalište na području Općine Dragalić. Pravo ostvaruju i roditelji- rodilja, u slučaju da rodilja nema prebivalište na području Općine Dragalić ako to ima otac djeteta, a roditelji djeteta žive u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici na području Općine Dragalić. U tom slučaju treba uz zahtjev se prilaže – vjenčani list ili ovjerena izjava roditelja djeteta o postojanju izvanbračne zajednice, kao i izjava da pravo na novčanu potporu nisu ostvarili u drugoj jedinici lokalne samouprave.