Sazvana 13. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija
Ilustracija

Za srijedu 9. prosinca 2015. godine s početkom u 17:30 sati sazvana je 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dragalić za 2015. godinu
Prijedlozi Izmjena Programa za 2015. godini u općini Dragalić:
a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
b) održavanja komunalne infrastrukture
c) u predškolskom, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju
d) razvoj sporta
e) razvoj civilnog društva
f) socijalne skrbi
g) organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
h) dodatnih usluga u zdravstvu i preventiva
i) utroška sredstava ostvarenih od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta
j) utroška sredstava šumskog doprinosa
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Dragalić
Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza za redovite učenike srednjih škola za razdoblje rujan-prosinac 2015. godine
Pitanja i prijedlozi