Konstituirano Vijeće srpske nacionalne manjine u Općini Dragalić

U srijedu 08. srpnja 2015. godine konstituirano je Vijeće srpske nacionalne manjine u Općini Dragalić. Za predsjednika Vijeća jednoglasno je izabrana Ranka Milojković, a za zamjenika predsjednika Ranko Borčić. Vijeće još čine članovi: Ljuban Banjanac, Đuro Basarić, Maja Borčić, Rade Bosanac, Ljubica Katić, Mile Marić, Stana Samac i Radmila Zeljko. Konstituirajućoj sjednici nazočili su općinski načelnik Zvonimir Karlik, te predsjednik Županijskog vijeća srpske nacionalne manjine Dušan Nogić.