Održana 11. sjednica Općinskog vijeća

11. sjednica OV
11. sjednica OV

U utorak, 16. lipnja 2015. godine, s početkom u 20 sati, održana je 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Na sjednici je umjesto Igora Jolića, koji je svoj mandat stavio u mirovanje, za općinsku vijećnicu imenovana Slavica Mihić, te je tom prilikom položila i svečanu prisegu. Također, umjesto Igora Jolića za člana Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenovan je Vjekoslav Hudolin, a za člana Odbora za izbor i imenovanja imenovan je Darko Francuz. U nastavku sjednice usvojen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dragalić za 2014. godinu, te prateći Programi: razvoja civilnog društva; potreba u predškolskom, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju; potreba u području socijalne skrbi; dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi; organiziranja i provođenje zaštite i spašavanja; potreba u sportu; utroška sredstava od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i naknada poljoprivrednog zemljišta na području Općine Dragalić; utroška sredstava šumskog doprinosa, te na kraju i Izvješća Udruga, društava o utrošenim sredstvima tekuće donacije iz Proračuna Općine Dragalić za 2014. godinu.