Sazvana 11. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija
Ilustracija

Za utorak 16. lipnja 2015. godine u 20 sati sazvana je 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, a predložen je sljedeći Dnevni red:

1. Verifikacija mandata
2. Prijedlog razrješenja i imenovanje člana Odbora za izbor i imenovanja
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dragalić za 2014. godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa za 2014. godinu:
a) razvoja civilnog društva
b) potreba u predškolskom, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju
c) potreba u području socijalne skrbi
d) dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi
e) organiziranja i provođenje zaštite i spašavanja
f) potreba u sportu
g) utroška sredstava od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i naknada poljoprivrednog zemljišta na području Općine Dragalić
h) utroška sredstava šumskog doprinosa
6. Izvješća Udruga, društava o utrošenim sredstvima tekuće donacije iz Proračuna Općine Dragalić za 2014. godinu
7. Pitanja i prijedlozi