Obavijest – javna rasprava

Ilustracija
Ilustracija

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je Odluku KLASA: UP/I-351-03/14-02/146, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-11, od 21. travnja 2015. godine o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš magistralnog plinovoda Kozarac-Slobodnica, DN 800/75 bar u Sisačko-moslavačkoj županiji i Brodsko-posavskoj županiji, nositelja zahvata: Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb, izrađivača: OIKON d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb.

Cijeli tekst Obavijesti možete pogledati OVDJE.