Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina 2015.

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2015.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 47/15).
U Brodsko-posavskoj županiji- na razini županije:
– za romsku nacionalnu manjinu – 25 članova
– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

U Općini Dragalić za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova.

Izbori će se održati u nedjelju, 31. svibnja 2015. godine.

Priopćenja i ostalo možete pogledati na sljedećim poveznicama:

Priopćenje biračima i kandidatima na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Priopćenje o izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2015.