Obavijest poljoprivrednicima

Poljoprivredno savjetodavna služba
Poljoprivredno savjetodavna služba

Izobrazba o održivoj uporabi pesticida obveza je svih koji koriste pesticide u obavljanju svoje djelatnosti kao što su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poduzeća i zadruge, a proizlazi iz odredaba Zakona o održivoj uporabi pesticida. Za poljoprivrednike općine Dragalić izobrazbu će provesti Savjetodavna služba po ovlaštenju Ministarstva poljoprivrede.
Trodnevni tečaj u trajanju 15 sati će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma Dragalić, nakon kojega će polaznici polagati pismeni ispit.
Da bi se navedeno započelo, kandidati (nositelji gospodarstva ili članovi gospodarstva
koji su upisani u Upisnik) se moraju upisati prilikom čega moraju imati osobnu iskaznicu, OIB, svjedodžbu završene škole (osnovna, srednja itd.), a prijavnicu će popuniti Savjetodavna služba.
Cijenu savjetovanja odredilo je Ministarstvo poljoprivrede:
– Naknada za provedbu tečaja: 300,00 kn
– Naknada za polaganje ispita: 50,00 kn
– Naknada za izdavanje identifikacijske iskaznice: 30,00 kn.
Molimo Vas da se što prije javite osobno u Savjetodavnu službu, Ured u Gornjim Bogićevcima, Trg Hrvatskih branitelja 1 (u općinskoj zgradi) ili na tel. 375-470 u vremenu od 8,00-10,00 sati, svaki radni dan radi dogovora i upisa.
Tečaj će se održati u siječnju 2015. godine.

Savjetodavna služba
Podružnica B-PŽ
Mijo Gašparović