Odvojeno prikupljanje otpada

"Zeleni otok"
“Zeleni otok”

Općina Dragalić obavještava stanovnike svoje općine da je na 7 lokacija, tzv. “zelenih otoka”,  izvršeno postavljanje spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (staklo, papir, PET ambalaža) i to: Mašić (1) – kod Društvenog doma, Medari (1) – kod autobusnog stajališta, Dragalić (2) – kod spomen obilježja i kod dječjeg igrališta, Poljane (1) – kod Društvenog doma, Gorice (1) – kod Društvenog doma, Donji Bogićevci (1) – kod Društvenog doma. Općina također podsjeća da su postavljanjem spremnika ostvareni preduvjeti za odvojeno prikupljanje otpada, te su građani dužni, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom,  u svojim kućanstvima provoditi primarno odvajanje otpada i odlagati ga u za to predviđene spremnike.

Odvojenim sakupljanjem otpada po vrstama smanjujemo količine komunalnog otpada, čuvamo okoliš i ljudsko zdravlje.