Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Javni natječaj
Javni natječaj

Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine„ broj 39/2013) te Odluke Agencije za poljoprivredno zemljište o raspisivanju javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dragalić,KLASA: 320-01/13-04/635, URBROJ: 370-08/26-14-11 od 17. srpnja 2014. godine AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE objavljuje Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Dragalić. Cijeli tekst javnog poziva kao i priloge i upute možete pogledati na slijedećim linkovima.