7. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija
Ilustracija

Za utorak, 24. lipnja 2014. godine s početkom u 20,00 sati, sazvana je 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dragalić za 2013. godinu
2. Izvješće o izvršenju Programa za 2013. godinu:
a) potreba u kulturi, udrugama proizašlim iz Domovinskog rata i građanskim udrugama
b) potreba u području vatrogastva i civilne zaštite, socijalne skrbi i usluga u zdravstvu i preventivi zaštite zdravlja
c) potreba u predškolskom, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju i poticajne mjere demografske obnove
d) potreba u športu
e) utroška sredstava od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i naknada poljoprivrednog zemljišta na području Općine Dragalić u 2013. godini
f) utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini
3. Izvješća Udruga, društava o utrošenim sredstvima tekuće donacije iz Proračuna Općine Dragalić za 2013. godinu
4. Prijedlog Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola
5. Pitanja i prijedlozi