5. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija
Ilustracija

Za petak, 27. prosinca 2013., s početkom u 17:30, sazvana je 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Dnevni red sjednice sastoji se od 11 točaka i to:

 

 

 

 

 

 

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dragalić za 2013. godinu
2. Prijedlog Proračuna Općine Dragalić za 2014. godinu s projekcijom Proračuna za 2015. i 2016.godinu
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2014. godinu
4. Prijedlozi Programa za 2014. godinu u Općini Dragalić:
a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
b) održavanja komunalne infrastrukture
c) u predškolskom, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju
d) razvoja sporta
e) razvoj civilnog društva
f) organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
g) socijalne skrbi
h) dodatnih usluga u zdravstvu i preventiva
i) utroška sredstava ostvarenih od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta
j) utroška sredstava šumskog doprinosa
5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dragalić za 2014. godinu
6. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza za redovite učenike srednjih škola
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju dogradnje jednodijelne školske sportske dvorane uz postojeću Osnovnu školu – I. Faza izgradnje parkirališta za potrebe škole i dvorane
8. Prijedlog Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova provedbe mjera gospodarenjem otpadom
9. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti o održavanju nerazvrstanih cesta
10. Razmatranje zamolbi
11. Pitanja i prijedlozi