Rezultati izbora 2013.

izbori_2013Na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izborima za općinske načelnike, gradonačelnike i župane, te njihove zamjenike i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, na području Općine Dragalić ostvareni su slijedeći rezultati:

Rezultati izbora za članove  Općinskog vijeća Općine Dragalić

Rezultati izbora za općinskog načelnika i njegovog zamjenika

Rezultati izbora za zamjenika općinskog načelnika iz redova srpske nacionalne manjine