Natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Dragalić za akad.god. 2012/2013

Ilustracija – Sveučilište u Zagrebu

Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija Općine Dragalić, povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Dragalić raspisuje
N A T J E Č A J
o dodjeli studentskih stipendija Općine Dragalić za akad.god. 2012/2013

1. Općina Dragalić dodjelit će četiri (4) studentske stipendije.
2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:
– redoviti studenti koji nisu stariji od 27. godina života,
– državljani RH s prebivalištem na području Općine Dragalić.
3. Stipendija Općine Dragalić dodjeljuje se za 10 mjeseci, računajući od 01.10.2012. do 31.07.2013.
    Iznos stipendije je za studente iznosi 500,00 kn mjesečno.

Potpunu obavijest i dokumente možete skinuti ovdje, klikni…