Održana 19. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija

Na 19. sjednici Općinskog vijeća održanoj 30.svibnja 2012. godine Općinsko vijeće je donijelo Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Dragalić za 2011. godinu, te je usvojilo slijedeća Izvješća o izvršenju: Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa javnih potreba i potrebitih sredstava u područjima društvenih djelatnosti.
Usvojena su i Izvješća Udruga, društava i vjerskih zajednica o utrošenim sredstvima tekuće pomoći iz Proračuna Općine Dragalić za 2011. godinu, donijet je Plan zaštite i spašavanja općine Dragalić, te Odluka o dopunama Odluke o subvencioniranju željezničkog i autobusnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola.