Obavijest o referendumu i glasačkim mjestima

.....

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA
OPĆINE DRAGALIĆ

Na temelju članka 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 33/96., 92/01., 44/06.- Zakon o državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. – Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 69/07.  – Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051-2007., 38/09., 85/10. – Ustav Republike Hrvatske – pročišćeni tekst) Općinsko  povjerenstvo donosi

R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MJESTA

Na područje općine Dragalić određuju se sljedeća glasačka mjesta:

1. glasačko mjesto broj 1 u Društvenom domu, Gorice 58 koje obuhvaća birače s prebivalištem u Goricama

2. glasačko mjesto broj 2 u Osnovnoj školi Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 3, Dragalić koje obuhvaća birače s prebivalištem u Dragaliću

3. glasačko mjesto broj 3 u kući Nikole Banjeglav, Poljane 76 A
koje obuhvaća birače s prebivalištem u Poljanama

4.  glasačko mjesto broj 4 u kući Vlade Jakšić, Medari 84 koje obuhvaća birače s prebivalištem u Medarima

5. glasačko mjesto broj 5 u Društvenom domu, Mašić 78 koje obuhvaća birače s prebivalištem u Mašiću

6. glasačko mjesto broj 6 u kući Miroslava Hron, Donji Bogićevci 83
koje obuhvaća birače s prebivalištem u Donjim Bogićevcima.

U Dragaliću, 05.01.2012.          Predsjednica 
Mirjana Šebalj Meglajec, dipl.iur.