Sazvana 13. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija

Za utorak 13. lipnja 2019. godine, s početkom u 19:30 sati, sazvana je 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dragalić za 2018. godinu
2. Izvješće o izvršenju Programa za 2018. godinu:
a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
b) održavanja komunalne infrastrukture
c) razvoja civilnog društva
d) potreba u predškolskom, osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokom obrazovanju    e) potreba u području socijalne skrbi
f) dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi
g) organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja
h) potreba u sportu
i) utroška sredstava šumskog doprinosa
j) utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
3. Prijedlog Odluke o osnivanju Zajedničke službe komunalnog redarstva
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Dragalić
5. Pitanja i prijedlozi